Videndeling

Når en virksomhed skal ansætte en person, kræver det mange ressourcer. Det er vigtigt, at den nye person bliver sat godt ind i sine arbejdsopgaver. Et nøgleord i denne oplæring er videndeling. Da det er forbundet med mange omkostninger, at oplære en ny ansat er det vigtigt, at det foregår så effektivt som muligt.

Hvis det ikke foregår en effektiv videndeling, vil omkostninger løbe løbsk. Eventuelt vil vigtig viden også gå tabt.

maj 27, 2016 Kurser

koncentration sidemandsoplæringVidste du, at du nu både kan komme på kursus i koncentration og sidemandsoplæring? Nej, vel! Men det kan du, og her slår jeg et slag for, at alle, absolut alle, kan have godt af at lære mere om koncentration og sidemandsoplæring. Arbejdsindsatsen bliver bedre, når du kan koncentrere dig og lukke støj og unødvendige tanker ude. Hvis I lærer mere om sidemandsoplæring, får I typisk også bedre, klarere kommunikation, bedre pædagogik og en bedre videndeling hos jer. I lærer bedst ved at samarbejde og dele den fælles viden. Så meld dig hellere til et kursus eller to.

august 12, 2014 Kurser