Hos TMC Telemarketing er man eksperter i en lang række områder inden for blandt andet telemarketing og dataindsamling. Dataindsamling er også, hvad der ledte TMC Telemarketing til at skabe en af deres unikke produkter, nemlig KantineDataBASEN.

TMC Telemarketing er specialister i dataindsamling, databerigelse, datarens og datavalidering, hvilket gør dem til en førende spiller på markedet. Hvor offentlige databaser ofte har data der er 6-9 måneder gamle, har TMC Telemarketing altid opdaterede databaser.

oktober 12, 2015 Erhverv, Telemarketing