Selvom vi har det godt i Danmark, findes der også en masse mennesker og familier, som døjer med udfordringer i hverdagen. De udfordringer kan til tider blive så tunge, at det på den ene eller anden måde går ud over børnene. I sådanne tilfælde går steder som Holmegaardshuset ind at hjælper, således at både forældre og børn gennemgår en udvikling. Nogle gange kommer børn akut, fordi det simpelthen er for skadeligt at være i det nuværende miljø derhjemme. Men de fleste kommer planlagt på Holmegaardshuset. Det kan både være hele familier; altså både forældre og børn, det kan være forældre, der venter et barn, og det kan være småbørn, børn og unge.

Hvad gør Holmegaardshuset for at hjælpe beboere?

Holmegaardshuset - udvikling

Holmegaardshuset har en rigtig høj faglighed, hvilket giver medarbejderne en masse brugbare redskaber og tilgange at arbejde med i dagligdagen. Nogle af disse faglige tilgange består af mentalisering, narrativ teori, identitetsteori mm. Det er ikke blot uinteressante, akademiske ord, som bliver ytret for ingen nyttes skyld. Det er tilgange, som medarbejderne i høj grad implementerer i deres arbejde for at nå de fælles mål, der er opsat sammen med beboerne.

På Holmegaardshuset arbejdes der blandt andet med personlig udvikling. For mange af beboerne gælder det, at de har meget usikkerhed. Usikkerhed, som blandt andet bunder i de negative historier, som der er bygget op omkring dem. Det kan være på grund af udefrakommende faktorer, men i høj grad også den historie, som beboeren har fortalt sig selv. Eksempelvis at de ikke dur til noget. Medarbejderne på Holmegaardshuset arbejder derfor med at opbygge, fortælle og styrke de positive historier, så der bliver dannet et helt andet narrativ omkring beboerens identitet.

På den måde forsøger Holmegaardshuset at hjælpe beboerne med at igangsætte en personlig udvikling, som også vil gavne andre områder.

Brugen af nærområdet i arbejdet

Holmegaardshuset - nærområde

I arbejdet med både børn, unge og familier spiller nærområdet hos Holmegaardshuset en hel del – og gerne så ofte som muligt. Naturen bruges på flere måder; på en terapeutisk måde i behandlingen og på en mere lavpraktisk måde, hvor der arrangeres ture i de nærliggende områder. I og med at Holmegaardshuset ligger tæt på Sydsjællands naturrige områder, er det også oplagt at udnytte disse nærområder så meget som muligt.

Ifølge de fagligt højuddannede medarbejdere giver naturen en vis ro, som kommer beboerne og deres udvikling til gode. Så snart Holmegaardshusets nærområde kommer i brug, mærker man som menneske straks en anderledes følelse. Der er grobund for bedre selvrefleksion, bedre udvikling og højere selvbevidsthed. I behandlingen spiller alle disse elementer en rolle, når de, der bor på Holmegaardshuset, under forløbet skal udvikle sig.

Holmegaardshusets værdi

Holmegaardshuset arbejder ud fra isæe 5 værdisæt, som påvirker den måde, medarbejderne arbejder på, og den måde beboerne behandles. De 5 værdier er:

  • Ligeværdighed
  • Tillid
  • Tryghed
  • Anerkendelse
  • Autencitet

Det er forstander på Holmegaardshuset, Gerda Bejders, job at sikre, at disse værdier kommer til udtryk og implementeres i medarbejdernes tilgang. Man er af den opfattelse, at al menneskelig udvikling er betinget af kontakt med andre. Netop derfor er kontakten mellem beboer og medarbejder så vigtig på et sted som Holmegaardshuset. Det er vigtigt, at medarbejderen fremstår autentisk – og er autentisk – for at beboeren bliver bekræftet i, at den anden indlever sig, involverer sig og har en oprigtig interesse i, at beboeren skal klare sig godt. Hvis medarbejderen opfattes som kold, privat og fraværende er der endnu flere grunde for beboren til at opstille en mur.

Læs mere om Holmegaardshuset som virksomhed på advertise.

august 30, 2019 behandling

Hvad dækker ejerskifteforsikringen

Nysgerrig er ét ord, forvirret er et andet. Måske du er begge dele. Det kan være svært at finde rundt i ejerskifteforsikringens facetter, da det er et kompliceret produkt. Der er mange forhold, som man skal forholde sig til, og mange juridiske vendinger at skulle forstå, hvis du står over for et ejerskifte. Hvis du er helt grøn, når det kommer til forsikringer inden for boligområdet, får du her et overblik over, hvad ejerskifteforsikringen dækker.

Ejerskifteforsikringen man tegnes af køber af en bolig. Den skal tegnes, inden boligen overtages, før den er gyldig. Noget af det første, du vil skulle tage stilling til, hvis du vælger at tegne en ejerskifteforsikring, er, om du skal have en basis eller udvidet. Her skal nok den største forskel findes i, at en basis i udgangspunktet dækker i 5 år, og en udvidet dækker i 10 år. Dækningsgraden er også forskellig.

Hvad kan du forvente er dækket og ikke dækket?

Ejerskifteforsikringen dækker fejl, skjulte skader og mangler, som du opdager efter at være tilflyttet boligen. Der skal dog være tale om skader, som er opstået forinden indflytning. Skaderne og manglerne kan eksempelvis bestå af sætningsskader, revner og ulovlige elinstallationer. Men det er vigtigt, at du nærlæser betingelserne, for der er ofte flere forhold, som skal være til stede, før du kan få dækket skaderne. Som eksempel vil en skade, som er forventelig af en bolig på samme alder, ikke være dækket. Du kan altså ikke forvente, at samtlige skader, der opdages, blot vil blive dækket.

Har du brug for mere grundlæggende viden om en ejerskifteforsikring, kan du eksempelvis tage et kig på Dansk Boligforsikringsside. Her kan du læse om ejerskifteforsikringer samt få svar på alle de gængse spørgsmål.

 

 

august 29, 2019 Bolig

erhvervsrengøring

Det er de færreste, som finder rengøring sjovt. Faktisk opfatter mange af os det mere som en irriterende nødvendighed, der ikke vil gå væk, selvom vi ihærdigt prøver at komme med undskyldninger for, hvorfor rengøringen ikke kan lade sig gøre på nuværende tidspunkt – men, vi ordner det helt sikkert i morgen!

Effektiv rengøring er nødvendigt for at opretholde et sundt indeklima, dog gælder det ikke kun i vores private hjem, men i lige så stor grad på kontoret. Vi kan hurtigt blive enige om, at det er ikke er særligt motiverende at sidde lukket inde i et lokale, der er snavset, og hvor luften ikke blive skiftet ud i løbet af arbejdsdagen.

I et forsøg på at opnå et rent kontor uden at rykke på økonomien vælger nogle virksomheder at overlade rengøringen til de ansatte. Men, det er nok de færreste, som føler sig motiveret til at give den en grundig omgang med støvsugeren efter en lang arbejdsdag. Derfor bliver rengøringen sjældent dybdegående, hvorfor kroge og hjørner ofte bliver oversæt i processen.

Professionel rengøringsservice garanterer et sundt indeklima

Indeklimaet er alfa og omega for at vedligeholde en motiverende og effektiv moral. Derfor anbefales det, at alle virksomheder prioriterer erhvervsrengøringen, således kollegaerne ikke oplever træthed, manglende motivation og andre ubehageligheder, når de opholder sig på kontoret – det kan nemlig set på virksomhedens bundlinje i sidste ende.

Renice ApS er lokaliseret i Nordsjælland og har mere end 10 års erfaring med effektiv erhvervsrengøring. Renice ApS består af et team af topprofessionelle rengøringsassistenter, som sætter en ære i at udføre en grundig og tilfredsstillende rengøringsservice.

Erhvervsrengøring kommer med mange fordele

De fleste af os kender til den ubehagelige følelse af at opholde os i rum eller lokaler, hvor rengøringen ikke har været en prioritet. Det gør sig specielt gældende på kontorer, hvor flere mennesker opholder sig på sammen tid flere timer om dagen.

Hvis der ikke formår at blive gjort ordentligt rent, skabes et dårligt indeklima, som i sidste ende kan påvirke helbredet negativt.

Hos Renice ApS er de eksperter i erhvervsrengøring, hvad enten der er tale om en butik, køkkener, kontorer eller lagerlokaler. Renice ApS har de rette kompetencer til at klare enhver rengøringsopgave, så den lever op til kundens behov og forventninger.

Alle rengøringsassistenterne har de rette redskaber til at nå rundt i alle hjørner og kroge, så intet snavs bliver overladt til sig selv. Derfor gør det ingen forskel, om der er tale om et almindelig kontorlokale, en større lagerbygning eller måske en mindre butik. Uanset branchen, tilbyder Renice ApS grundig og effektiv erhvervsrengøring.

august 6, 2019 Rengøring