Begravelses Service kan hjælpe med ceremonien

Begravelse eller bisættelse? Begravelses Service

De fleste mennesker vælger at forlade jorden på en af to måder: via en begravelse eller via en bisættelse. Begravelses Service kan assistere med begge typer, men træffer ikke valget for den pågældende ceremoni. Hvis ikke den afdøde har klargjort, hvilken måde vedkommende ønsker at tage af sted på, lader Begravelses Service det være op til personen, som har anmeldt dødsfaldet.

Men hvad er den helt konkrete forskel på en begravelse og en bisættelse? Det er faktisk meget enkelt; ved en begravelse bliver man bliver sænket i jorden i en kiste. Ved en bisættelse bliver liget brændt, eller kremeret, om man vil.

I forbindelse med valget om en begravelse eller bisættelse anbefaler Begravelses Service også, at der afklaring omkring et andet aspekt inden dødstidspunktet; nemlig om afskeden skal være borgerlig eller gejstlig – altså om der skal være en præst tilstede eller ej. Det er selvfølgelig et spørgsmål om afdøde var medlem af folkekirken, men Begravelses Service kan sagtens hjælpe med at få en præst til ceremonier, hvor det ikke var tilfældet. Begravelses Service fungerer derved som bindeled mellem præst og familie, så de to parter selv kan planlægge og aftale detaljerne omkring arrangementet.

Omvendt kan man også fravælge en præst til ceremonien, selvom afdøde var medlem af folkekirken. Hertil kan Begravelses Service også assistere med hjælp til processen.

Det sidste farvel med afdøde 

Begravelses Service oplever ofte, at det kan være svært for mange pårørende, at overvåge en begravelse eller bisættelse, hvis ikke de har haft muligheden for at sige ordentlig farvel til afdøde. Derfor kan Begravelses Service også hjælpe til med at få arrangeret et møde, hvor man kan sige farvel til afdøde, mens vedkommende hviler fredeligt i kisten. Dette kan gøre ceremonien lidt nemmere for de pårørende, som oplever en hård tid i forbindelse med dødsfaldet. Begravelses Service kan både arrangere mødet i København eller i selve kapellet.

Skal alle have mulighed for at deltage i ceremonien?

Begravelses Service har oplevet ceremonier, hvor arrangementet helst skulle være så lukket som muligt og derfor kun for den nærmeste familie. Men det er også forekommet for Begravelses Service, at ceremonien er blevet annonceret i avisen, eller på internettet, hvoraf den har været helt åbent, og alle der har haft en relation til afdøde har kunnet deltage. Begravelses Service kan assistere med begge typer og lader det være helt op til den nærmeste familie, hvilken type ceremoni der er mest passende.

De sidste detaljer

Begravelses ServiceBegravelses Service mener ikke at man absolut skal klæde sig i sort til en ceremoni. Det er en vurderingssag, og derfor noget som man må overveje i forhold til de pårørende og situationen. Et godt råd er at høre hvad de andre gæster ankommer i.

Mindeord er, efter Begravelses Services mening, noget af det smukke ved begravelser og ceremonier, da det giver mulighed for de pårørende at sige pænt farvel til afdøde. Det kan gøres på mange måder, f.eks. ved at holde en lille tale, eller ved at lægge en note eller andet på kisten. Ordene der bliver sagt skal komme fra pårørende, da Begravelses Service ikke kender afdøde. Men selvfølgelig vil Begravelses Service stå til rådighed bedst muligt, hvis der skulle være behov for hjælp til at få formuleringerne på plads.

Man kan også vælge at have en flot blomsterdekoration på kisten, som vil gøre ceremonien lidt smukkere. Begravelses Service kan selvfølgelig også hjælpe til på dette punkt, både i forhold til valg af blomster og bestilling.

Efter en ceremoni kan man afholde en mindesammenkomst for familie og venner. Dette kan via sammenholdet forstærke bearbejdningsprocessen over tabet for de sørgende. I den forbindelse kan Begravelses Service hjælpe med planlægning, hvad enten det er catering eller på en restaurant.

Leave a Comment