Peter Brincker

Peter Brincker er ikke kendt af den almene dansker, men til gengæld et velkendt navn inden for øjenkirurgi på internationalt plan. Peter var nemlig én af pionererne inden for udviklingen og introduktionen af øjenlaserkirurgi i Danmark.

Han startede sin karriere ganske ydmygt på medicinstudiet på Københavns Universitet, og efter færdiggørelse af uddannelsen fik han arbejde som reservelæge på både Frederiksberg Hospital og på Rigshospitalet. Her tog karrieren så fart. Peter Brincker forskede i øjenoperation med laser og medvirkede til et stort gennembrud inden for øjenlaserteknik. Han var bl.a. med til at opfinde to innovative operationer for grøn stær.

I 1989 åbnede Peter Brincker så sin egen private øjenklinik, Øjenkirurgisk Klinik, i Charlottenlund, som han stadig ejer og driver. Øjenlaserkirurgien har siden slut-firserne udviklet sig meget, og Peter er stadig en vigtig spiller i feltet. Han har mere end 30 års erfaring med oftalmologi baseret på over 25.000 udførte øjenoperationer mod grå stær og over 26.000 udførte øjenlaseroperationer. Peters store ekspertise gør ham til en efterspurgt foredragsholder på internationale konferencer om øjenlaseroperationer.

Selvom Peter er anerkendt og efterspurgt som både øjenlæge, øjenkirurg og foredragsholder, så stopper han aldrig med at søge ny viden og videreuddanne sig. Når han ikke selv er foredragsholder, så deltager han som lyttende og lærende kursist på internationale kongresser og kurser. Han er bl.a. medlem af European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS) – den Europæiske sammenslutning af øjenlæger- og kirurger. Sammenslutningen består af 5000 professionelle læger fra over 100 lande, og afholder løbende kurser og kongresser for medlemmerne.

Følg Peter Brincker på digitale platforme

Peter Brincker er ikke kun en yndet foredragsholder i Danmark og internationalt, men har også en stor online tilstedeværelse. Han går op i at være tilgængelig for patienter og andre mennesker med interesse i øjenkirurgi og dele ud af sin store viden om emnet i videoer, artikler og blogindlæg. Nedenstående sociale medier og digitale platforme er kun et lille udpluk af de mange fora og hjemmesider, som Peter er aktiv på, og hvor man kan finde oplysninger om Peter, hans klinik i Charlottenlund samt Peters skriverier og kommentarer omkring nyheder og udvikling inden for oftalmologi:

Peter Brincker på Litteratursiden

Peter Brincker på Vimeo

Peter Brincker på About.me

Peter Brincker på Kommunikationsforum

Peter Brincker på Twitter

Peter Brincker på Advertise.dk

Peter Brincker på AminoBizz

november 11, 2019 behandling

Selvom vi har det godt i Danmark, findes der også en masse mennesker og familier, som døjer med udfordringer i hverdagen. De udfordringer kan til tider blive så tunge, at det på den ene eller anden måde går ud over børnene. I sådanne tilfælde går steder som Holmegaardshuset ind at hjælper, således at både forældre og børn gennemgår en udvikling. Nogle gange kommer børn akut, fordi det simpelthen er for skadeligt at være i det nuværende miljø derhjemme. Men de fleste kommer planlagt på Holmegaardshuset. Det kan både være hele familier; altså både forældre og børn, det kan være forældre, der venter et barn, og det kan være småbørn, børn og unge.

Hvad gør Holmegaardshuset for at hjælpe beboere?

Holmegaardshuset - udvikling

Holmegaardshuset har en rigtig høj faglighed, hvilket giver medarbejderne en masse brugbare redskaber og tilgange at arbejde med i dagligdagen. Nogle af disse faglige tilgange består af mentalisering, narrativ teori, identitetsteori mm. Det er ikke blot uinteressante, akademiske ord, som bliver ytret for ingen nyttes skyld. Det er tilgange, som medarbejderne i høj grad implementerer i deres arbejde for at nå de fælles mål, der er opsat sammen med beboerne.

På Holmegaardshuset arbejdes der blandt andet med personlig udvikling. For mange af beboerne gælder det, at de har meget usikkerhed. Usikkerhed, som blandt andet bunder i de negative historier, som der er bygget op omkring dem. Det kan være på grund af udefrakommende faktorer, men i høj grad også den historie, som beboeren har fortalt sig selv. Eksempelvis at de ikke dur til noget. Medarbejderne på Holmegaardshuset arbejder derfor med at opbygge, fortælle og styrke de positive historier, så der bliver dannet et helt andet narrativ omkring beboerens identitet.

På den måde forsøger Holmegaardshuset at hjælpe beboerne med at igangsætte en personlig udvikling, som også vil gavne andre områder.

Brugen af nærområdet i arbejdet

Holmegaardshuset - nærområde

I arbejdet med både børn, unge og familier spiller nærområdet hos Holmegaardshuset en hel del – og gerne så ofte som muligt. Naturen bruges på flere måder; på en terapeutisk måde i behandlingen og på en mere lavpraktisk måde, hvor der arrangeres ture i de nærliggende områder. I og med at Holmegaardshuset ligger tæt på Sydsjællands naturrige områder, er det også oplagt at udnytte disse nærområder så meget som muligt.

Ifølge de fagligt højuddannede medarbejdere giver naturen en vis ro, som kommer beboerne og deres udvikling til gode. Så snart Holmegaardshusets nærområde kommer i brug, mærker man som menneske straks en anderledes følelse. Der er grobund for bedre selvrefleksion, bedre udvikling og højere selvbevidsthed. I behandlingen spiller alle disse elementer en rolle, når de, der bor på Holmegaardshuset, under forløbet skal udvikle sig.

Holmegaardshusets værdi

Holmegaardshuset arbejder ud fra isæe 5 værdisæt, som påvirker den måde, medarbejderne arbejder på, og den måde beboerne behandles. De 5 værdier er:

  • Ligeværdighed
  • Tillid
  • Tryghed
  • Anerkendelse
  • Autencitet

Det er forstander på Holmegaardshuset, Gerda Bejders, job at sikre, at disse værdier kommer til udtryk og implementeres i medarbejdernes tilgang. Man er af den opfattelse, at al menneskelig udvikling er betinget af kontakt med andre. Netop derfor er kontakten mellem beboer og medarbejder så vigtig på et sted som Holmegaardshuset. Det er vigtigt, at medarbejderen fremstår autentisk – og er autentisk – for at beboeren bliver bekræftet i, at den anden indlever sig, involverer sig og har en oprigtig interesse i, at beboeren skal klare sig godt. Hvis medarbejderen opfattes som kold, privat og fraværende er der endnu flere grunde for beboren til at opstille en mur.

Læs mere om Holmegaardshuset som virksomhed på advertise.

august 30, 2019 behandling

Det er meget almindeligt at opleve symptomer på åreknuder. Faktisk oplever en tredjedel af alle mennesker symptomer på åreknuder. Heldigvis er behandling af åreknuder både simpel, effektiv og uden større gener eller smerter.

En stor del af befolkningen rammes af åreknuder. Heldigvis er det en relativt ufarlig sygdom. Det er mest typisk, at kvinder i 30-50-års-alderen oplever symptomer på åreknuder. Samtidig forholder det sig sådan, at ca. dobbelt så mange kvinder som mænd bliver ramt af åreknuder.

Åreknuder opstår på følgende måde: Trykket i venerne, som fører blod fra væv til hjerte, bliver for stort, samtidig med at venevæggene er svage.

juni 19, 2017 behandling, Skønhed, Sundhed

Koloskopi – en kikkertundersøgelse af tarmen

Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen med et CCD-kamera eller et fiberoptisk kamera på et fleksibelt rør, som føres gennem anus.

januar 31, 2017 behandling

dermatude behandling, metaterapi

En dermatude behandling kan hjælpe med at genskabe en fastere hud.  Samtidig er den med til at rekreere hudens elasticitet.  Behandlingen giver en synlig reduktion af rynker, og porerne i huden bliver finere. Ved at stimulere hudens cirkulation bliver hudens overordnede tilstand forbedret. Denne type af Metaterapi laver et antal kontrollerede, usynlige perforeringer i huden.
Huden vil herefter påbegynde en naturlig helingsproces, hvor der bliver produceret både kollagen og elastin. Disse er med til at reparere huden i ansigtet på en naturlig måde.  Ansigtet vil herefter fremstå både friskere og yngre.

december 14, 2016 behandling, Sundhed

Ønsker man at få behandling for åreknuder, er der hjælp at hente hos specialklinik i Nordsjælland.

januar 5, 2016 behandling, Sundhed

opholdssted unge adhdStorskoven er et opholdssted for unge, der blandet andet på grund af et misbrug eller på grund af ADHD har udfordringer med at tilpasse sig i det omgivne samfund. Det siger sig selv, at unge misbrugere kan have et behov for at komme på et opholdssted som Storskoven, hvor de er omgivet af et personale, der er uddannet pædagoger, socialpædagoger eller socialrådgivere, som har faglige kompetencer. Kompetencer, der er relevante for udviklingen med unge misbrugere. På et opholdssted er de unge misbrugere samtidig under konstant overvågning i forhold til deres misbrug. De får hjælp, råd og sparring i forhold til, hvordan de skal forholde sig til deres misbrug og struktur på deres hverdag under et ophold i trygge rammer og med voksne, der sætter grænser og rammer op for dem.