Et opholdssted for unge med ADHD

opholdssted unge adhdStorskoven er et opholdssted for unge, der blandet andet på grund af et misbrug eller på grund af ADHD har udfordringer med at tilpasse sig i det omgivne samfund. Det siger sig selv, at unge misbrugere kan have et behov for at komme på et opholdssted som Storskoven, hvor de er omgivet af et personale, der er uddannet pædagoger, socialpædagoger eller socialrådgivere, som har faglige kompetencer. Kompetencer, der er relevante for udviklingen med unge misbrugere. På et opholdssted er de unge misbrugere samtidig under konstant overvågning i forhold til deres misbrug. De får hjælp, råd og sparring i forhold til, hvordan de skal forholde sig til deres misbrug og struktur på deres hverdag under et ophold i trygge rammer og med voksne, der sætter grænser og rammer op for dem.

Unge med ADHD har også brug for et trygt opholdssted

Omvendt kan flere måske spørge sig selv, hvorfor unge med ADHD har brug for at komme på et opholdssted som Storskoven. Flere unge lever nemlig en normal hverdag i egen bolig eller hos forældrene selvom de lider under ADHD og har stadig et godt liv, hvor de er glade. Men de unge med ADHD, der kommer på opholdsstedet Storskoven, kommer ofte der til, fordi der med stor sandsynlighed ikke har været de ressourcer og den ekstra tid til rådighed, som unge med ADHD ofte har brug og behov for. Unge med ADHD, der kommer fra en belastet familie eller en familie med fuld fart på karrieren, får af den grund ikke den opmærksomhed og den anerkendende opdragelse, som de har allermest behov for.

 

Et opholdssted der roser og anerkender unge med ADHD

På opholdsstedet Storskoven er der netop ekstra ressourcer til og ekstra fokus på unge med ADHD. Da unge med ADHD har større risiko for lav selvfølelse, nederlag og pludselige udfald, der kan komme til udtryk i aggression og vrede, er det vigtigt og relevant med ressourcestærke og opmærksomme voksne, der kan hjælpe, støtte og tildele de unge med ADHD den nødvendige opmærksomhed. På opholdsstedet Storskoven får de unge med ADHD stor støtte og anerkendelse af et nærværende og tilstedeværende personale. Og det er netop nærvær og tilstedevær fra kompetente og kærlige voksne, som unge med ADHD har brug for. Derudover tilbyder opholdsstedet de unge med ADHD en struktureret og en rutinepræget hverdag. På opholdsstedet har de gode erfaringer med, hvordan de unge med ADHD bør opdrages, så de udvikler sig til glade unge med en positiv selvfølelse, der oplever ADHD’en som en sideting. Blandt andet bruger personalet på opholdsstedet en retorik og en kommunikation overfor de unge med ADHD, hvor de så vidt det er muligt, undgår at skælde ud, irettesætter og bebrejder de unge. I stedet bruger de en kommunikation som er primært positiv, opmuntrende, anerkendende og rosende.

Et opholdssted der føles som et rigtig hjem

Opholdsstedet Storskoven er både et botilbud og en skole for unge med ADHD eller et misbrug. Opholdsstedet ligger i Tommerup på Fyn ikke langt fra Odense. Formålet med at tilbyde de unge med ADHD et opholdsted på Storskoven er at bidrage positivt til de unges identitetsdannelse og udvikling, så de er bedre rustet til at tage imod fremtidige udfordringer eller blot de umiddelbare problematikker og udfordringer, som de møder i deres hverdag og daglige færden. Gennem en tryg og lærerig tid, hvor der bliver sat grænser for den enkelte unge med ADHD på opholdsstedet Storskoven, oplever de unge, at de bliver taget seriøst, rost og respekteret. Derudover er det en vigtig ting på opholdsstedet, at de unge føler sig hjemme og ikke som om, at de befinder sig på en kold og klinisk institution. For at fremme den hjemlige følelse på opholdsstedet bliver der ofte bagt, så der på opholdsstedet dufter dejligt af hjemmebag, der bliver lavet god mad, sat blomster i vindueskarmen osv. Alle ting, der hører hjemme i et normalt hjem, og som bidrager til følelsen af, at de unge på opholdsstedet med ADHD eller misbrug bor hjemligt.

Hvis du som forældre, institution, værge eller sagsbehandler med en relation til unge med ADHD er interesseret i at vide mere op opholdsstedet Storskoven i Tommerup på Fyn, findes der en masse brugbare informationer på Storskovens hjemmeside – www.storskoven.dk.

Leave a Comment