Holmegaardshuset: et opholdssted med høj faglighed og fokus på udvikling

Selvom vi har det godt i Danmark, findes der også en masse mennesker og familier, som døjer med udfordringer i hverdagen. De udfordringer kan til tider blive så tunge, at det på den ene eller anden måde går ud over børnene. I sådanne tilfælde går steder som Holmegaardshuset ind at hjælper, således at både forældre og børn gennemgår en udvikling. Nogle gange kommer børn akut, fordi det simpelthen er for skadeligt at være i det nuværende miljø derhjemme. Men de fleste kommer planlagt på Holmegaardshuset. Det kan både være hele familier; altså både forældre og børn, det kan være forældre, der venter et barn, og det kan være småbørn, børn og unge.

Hvad gør Holmegaardshuset for at hjælpe beboere?

Holmegaardshuset - udvikling

Holmegaardshuset har en rigtig høj faglighed, hvilket giver medarbejderne en masse brugbare redskaber og tilgange at arbejde med i dagligdagen. Nogle af disse faglige tilgange består af mentalisering, narrativ teori, identitetsteori mm. Det er ikke blot uinteressante, akademiske ord, som bliver ytret for ingen nyttes skyld. Det er tilgange, som medarbejderne i høj grad implementerer i deres arbejde for at nå de fælles mål, der er opsat sammen med beboerne.

På Holmegaardshuset arbejdes der blandt andet med personlig udvikling. For mange af beboerne gælder det, at de har meget usikkerhed. Usikkerhed, som blandt andet bunder i de negative historier, som der er bygget op omkring dem. Det kan være på grund af udefrakommende faktorer, men i høj grad også den historie, som beboeren har fortalt sig selv. Eksempelvis at de ikke dur til noget. Medarbejderne på Holmegaardshuset arbejder derfor med at opbygge, fortælle og styrke de positive historier, så der bliver dannet et helt andet narrativ omkring beboerens identitet.

På den måde forsøger Holmegaardshuset at hjælpe beboerne med at igangsætte en personlig udvikling, som også vil gavne andre områder.

Brugen af nærområdet i arbejdet

Holmegaardshuset - nærområde

I arbejdet med både børn, unge og familier spiller nærområdet hos Holmegaardshuset en hel del – og gerne så ofte som muligt. Naturen bruges på flere måder; på en terapeutisk måde i behandlingen og på en mere lavpraktisk måde, hvor der arrangeres ture i de nærliggende områder. I og med at Holmegaardshuset ligger tæt på Sydsjællands naturrige områder, er det også oplagt at udnytte disse nærområder så meget som muligt.

Ifølge de fagligt højuddannede medarbejdere giver naturen en vis ro, som kommer beboerne og deres udvikling til gode. Så snart Holmegaardshusets nærområde kommer i brug, mærker man som menneske straks en anderledes følelse. Der er grobund for bedre selvrefleksion, bedre udvikling og højere selvbevidsthed. I behandlingen spiller alle disse elementer en rolle, når de, der bor på Holmegaardshuset, under forløbet skal udvikle sig.

Holmegaardshusets værdi

Holmegaardshuset arbejder ud fra isæe 5 værdisæt, som påvirker den måde, medarbejderne arbejder på, og den måde beboerne behandles. De 5 værdier er:

  • Ligeværdighed
  • Tillid
  • Tryghed
  • Anerkendelse
  • Autencitet

Det er forstander på Holmegaardshuset, Gerda Bejders, job at sikre, at disse værdier kommer til udtryk og implementeres i medarbejdernes tilgang. Man er af den opfattelse, at al menneskelig udvikling er betinget af kontakt med andre. Netop derfor er kontakten mellem beboer og medarbejder så vigtig på et sted som Holmegaardshuset. Det er vigtigt, at medarbejderen fremstår autentisk – og er autentisk – for at beboeren bliver bekræftet i, at den anden indlever sig, involverer sig og har en oprigtig interesse i, at beboeren skal klare sig godt. Hvis medarbejderen opfattes som kold, privat og fraværende er der endnu flere grunde for beboren til at opstille en mur.

Læs mere om Holmegaardshuset som virksomhed på advertise.

Tags:

august 30, 2019 behandling