Jens Mygind Bertelsen, bestyrelsesmedlem og direktør i Varda ApS Jobservice

varda aps jobservice

Der hersker vist ingen tvivl om Jens Mygind Bertelsens, der er uddannet socialrådgiver i 1987 fra Den Sociale Højskole i Odense, er glad for at have styr på tingene. Jens Mygind Bertelsen fungerer, udover at være direktør hos Varda ApS Jobservice også som aktiv formand i han egen lokale andelsboligforening. Det var da også Jens Mygind Bertelsens aktiviteter og engagement i andelsboligforening, der gjorde at han endte som direktør af Varda ApS Jobservice. Med den uddannelse og baggrund, som Jens Mygind Bertelsen har i administration og jobservice-branchen, samt med det engagement, han gennem årene har lagt i mange forskellige projekter, giver det god mening, at han nu både sidder som formand i egen andelsboligforening og som direktør hos Varda ApS Jobservice.

Et bredt engagement

Forskellene på det, at sidde som formand i en andelsboligforening og det, at sidde som direktør i et travlt firma som Varda ApS Jobservice er mange. Som formand for en andelsboligforening sidder Jens Mygind Bertelsen med en høj grad af ansvar på rigtig mange forskellige punkter. Drivkraften i hans arbejde kommer fra en personlig interesse i, at få det bedste ud af foreningen samt i det fællesskab, der hører med, når du bor i en andelsboligforening. Sammen med de andre medlemmer i foreningen, arbejder Jens Mygind Bertelsen på lokalt plan for, at forbedre forholdene.

Same, same but different

Som direktør i Varda ApS Jobservice forholder det sig en smule anderledes, men engagementet kan på mange måder sammenlignes, mener han. I stedet for at arbejde for egen vindings skyld, kæmper Jens Mygind Bertelsen i Varda ApS Jobservice, for at hjælpe og forbedre vilkårene for ressourcesvage unge, og for at få dem tilknyttet til uddannelses- og arbejdsmarkedet. Grundlaget for Jens Mygind Bertelsens engagement bunder, ifølge ham selv, i en fundamental interesse for ledelse på den ene side og i hans store omsorgsgen på den anden.

juli 9, 2014 Service