Videndeling kan spare din virksomhed mange penge

Videndeling

Når en virksomhed skal ansætte en person, kræver det mange ressourcer. Det er vigtigt, at den nye person bliver sat godt ind i sine arbejdsopgaver. Et nøgleord i denne oplæring er videndeling. Da det er forbundet med mange omkostninger, at oplære en ny ansat er det vigtigt, at det foregår så effektivt som muligt.

Hvis det ikke foregår en effektiv videndeling, vil omkostninger løbe løbsk. Eventuelt vil vigtig viden også gå tabt.

Faglig viden og kommunikation er to vigtige elementer

Når du som virksomhed skal udvælge en person til, at står for oplæringen, er der flere ting, du skal gøre klart. Er personen dygtig med hensyn til det faglige område? Dette er en vigtig start, men ikke det hele. Det er nemlig på samme tid meget vigtigt, at personen formår at kommunikere budskabet videre. Hvis begge ting mestres er der god mulighed for videndeling.

Det gælder derfor om at have en grundviden om, hvordan man bedst muligt lærer fra sig. På samme tid skal man være klar over hvordan andre folk tilegner sig viden. Der kan være stor forskel fra person til person. Derfor er det også nødvendigt at kende forskellige mennesketyper.

Sidemandsoplæring er krævende at udføre effektivt

Det kræver en del af kunne lave effektiv videndeling. Udover læring og kommunikation er det også vigtigt med motivation. Denne motivation kræves af begge parter. For at skabe mest effektiv videndeling skal både afsender og modtager være motiverede.

Hvis du som virksomhed står i den situation, hvor du snart skal oplære en ny medarbejder, vil et kursus i videndeling være ideelt. Kurset vil komme omkring emner motivation, læring, kommunikation og give dig nogle teoretiske værktøjer.

For at læse mere om dette videndeling kursus benyt venligst hjemmesiden. Her finder du også information om de andre kurser, der udbydes som f.eks. regnskabskursus eller personlig effektivitet.

Leave a Comment

Tags:

maj 27, 2016 Kurser